Projekt PO WER: O Mayflower College słów kilka

 

Sama szkoła usytułowana jest szczególnie – z okien  trójkątnego, trzypiętrowego  budynku rozciąga się widok na zatokę. Wewnątrz pełno krętych, ciasnych korytarzyków z tajemniczymi, dodatkowymi połączeniami między piętrami. Na parterze duży barek, biuro oraz ważna tablica informacyjna z aktualnym podziałem kursantów na grupy (w szkole istnieje możliwość, na życzenie ucznia, zmiany grupy na mniej lub bardziej zaawansowaną). Zajęcia odbywają się  w  międzynarodowych , kilkuosobowych grupach ( od 4 do 8 osób). Jest sześć poziomów.
Szczególna, niepowtarzalna jest atmosfera lekcji – obowiązuje zasada partnerstwa, wynikająca nie tylko z właściwości języka (zwrot you oznaczający zarówno „TY, WY” jak i „PANI, PAN, PAŃSTWO”), podczas zajęć jest dużo swobody, humoru. Wszyscy uczestnicy zajęć siedzą wokół ustawionych w kwadrat stolików. Podczas zajęć zastosowanie mają najróżniejsze formy zabawy – kalambury, gry słowne, często pracuje się w grupach, jest dużo ruchu. Wykorzystuje się małe tabliczki, na których uczniowie markerami piszą i rysują. Do dyspozycji  wszystkich w każdej sali lekcyjnej jest komputer z obrazkowym słownikiem, w zależności od potrzeb korzysta się też z Internetu, by zobrazować  wypowiedzi uczniów i nauczycieli. Podczas lekcji odsłuchuje się tekst, pracuje się „z kserówkami”. Zawsze zadawana jest praca domowa (jej odrobienie traktuje się bardzo poważnie).
Nauczyciele są różni – młodzi, starsi, mniej lub bardziej dynamiczni, mają jednak jedną wspólną cechę są wyjątkowo przyjaźni. Zadziwiła nas ich bezpośredniość, serdeczność i cierpliwość oraz poczucie humoru.     Hanna Nowak