Prezentacja dorobku klasy patronackiej UAM 2017


7 czerwca, po raz kolejny, klasa patronacka z 1 LO, czyli 2B, mogła zaprezentować się na forum Instytutu Filologii Polskiej UAM Poznań podczas Międzyszkolnej Konferencji Popularnonaukowej. Tego dnia na Wydziale Filologii Polskiej pojawiły się reprezentacje (klasy, grupy) wszystkich oddziałów patronackich. Byli to uczniowie liceów z całej Wielkopolski  oraz  Poznania. Każda z klas zaprezentowała swój dorobek wobec licznego forum odbiorców – młodzieży, nauczycieli, opiekunów merytorycznych IFP oraz władz Wydziału. W tym roku, w myśl nowej formuły, każda z klas przygotowała prezentację rozwijającą główne hasło patronatu  -„Mit”. Okazało się, że każda z grup podeszła do realizacji w zupełnie inny sposób- doszukiwano się „mitu” w literaturze, języku, muzyce… My zmierzyliśmy się z bardzo trudnym, jak na drugoklasistów, zagadnieniem, bowiem zajęliśmy się mitotwórczą stroną twórczości Stanisława Barańczaka. Nasz opiekun merytoryczny dr Marcin Jaworski był zadowolony z naszej prezentacji, tym bardziej, że wzbogaciliśmy ją o informacje na temat tego, jak za pomocą nowoczesnych komunikatorów (facebooka, snapchata) my sami, na bieżąco, budujemy obraz naszej rzeczywistości – tworzymy własną mitologię. To było naprawdę ciekawe i pouczające wydarzenie. Czekamy na kolejną edycję współpracy patronackiej.