Prawa konsumenta

W dniu 20 października 2015 r. młodzież z klas pierwszych naszego liceum spotkała się z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta, panem Janem Kuźniackim. Pan rzecznik podczas trzygodzinnych zajęć podawał zebranym informacje na temat aktualnych regulacji prawnych. Regulacje te wprowadziły wiele istotnych zmian korzystniejszych dla konsumentów zwłaszcza w obszarze coraz powszechniejszych zakupów internetowych. Przedstawione zostały nie tylko prawa konsumenta, ale także procedury składania reklamacji, pouczenia jak skutecznie dochodzić swoich praw, jak dokonywać bezpiecznych zakupów. W dalszej części były pytania uczniów i odpowiedzi pana rzecznika. Ucząc się podstaw przedsiębiorczości ważne jest łączenie teorii z praktyką. Spotkania z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta jest jednym z elementów realizacji tej zasady.