Porozumienie z PWSZ w Koninie

Porozumienie ws. objęcia  uczniów i nauczycieli I LO w Koninie patronatem przez Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Koninie zostało dzisiaj podpisane. Cieszymy się na kolejną współpracę w zakresie pogłębiania zainteresowań uczniów klas o profilu medycznym i psychologicznym. PWSZ w Koninie umożliwi uczniom i nauczycielom korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej oraz kontakt z kadrą naukowo- dydaktyczną i studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu. Porozumienie podpisali Rektor PWSZ w Koninie prof. dr hab. Mirosław Pawlak oraz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T.Kościuszki w Koninie mgr Elżbieta Świder. W spotkaniu uczestniczyły również Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Edyta Bielik oraz nauczyciel biologii mgr Dorota Wapniarska.