Polygons and line segments

Co to jest: a polygon, a quadrilateral, a parallelogram, a chord, a diagonal and ….?

W ramach Dnia Języków Obcych klasy 2D i 2DD wzięły udział w lekcji matematyki w języku angielskim prowadzonej przez p. W. Orligórę (uczestniczkę projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 2020), na której miały okazję zapoznać się z podstawowymi  pojęciami z geometrii. 

Wypełniając kartę pracy uczniowie odkrywali nowe słowa, ich znaczenie i wymowę. Układane w grupach Domino Matematyczne,  polegające na dopasowaniu do definicji  odpowiedniego pojęcia matematycznego,  pozwoliło na utrwalenie nowych angielskich słówek i ich definicji w języku angielskim. Wspólne układanie domina bez wątpienia było przyjemnym sposobem spotkania się z angielskim językiem matematycznym.