Polsko-litewskie seminarium

Pani Agnieszka Jagodzińska, nauczycielka historii, wzięła udział w polsko-
litewskim seminarium w Wilnie. Spotkanie miało służyć prowadzeniu dialogu
między narodami, wspólnej nauce oraz wymianie doświadczeń w zakresie
edukacji o Zagładzie i prawach człowieka. Uczestnicy spotkali się z
ambasadorem francuskim, gdyż jednym z organizatorów spotkania było
Muzeum Pamięci Shoah w Paryżu. Na zdjęciach miejsce egzekucji w Ponarach,
gdzie w latach 1941–1944 Niemcy przy udziale litewskich formacji
kolaboracyjnych zamordowali około 100 tys. osób (dane szacunkowe).