Podsumowanie projektu z WOS’u (CLIL)

Grupa uczniów z klasy Ia oraz Ic wzięła udział w projekcie „London has fallen”. Projekt realizowany był na przestrzeni dwóch miesięcy: marzec-kwiecień. Celem przedsięwzięcia była dogłębna analiza zjawiska terroryzmu, jego rodzajów oraz omówienie przykładowych grup terrorystycznych. Punktem wyjścia do rozpoczęcia dyskusji na temat terroryzmu było wspólne obejrzenie filmu  pt. „London has fallen” w j.angielskim. W trakcie projektu odbyły się zajęcia warsztatowe mające formę zajęć dwujęzycznych (CLIL). Projekt został zwieńczony sądem nad terroryzmem, który odbył się 22.04.2016 r. Opiekunki projektu: p. A. Borowiak oraz p. A. Kędziora-Kurz.