Podsumowanie Projektu ,,W ogrodzie Zofii” z okazji Roku Zofii Urbanowskiej

Podsumowanie Projektu ,,W ogrodzie Zofii” z okazji Roku Zofii Urbanowskiej.

W dniu 17 XII 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie odbyło się podsumowanie Projektu ,,W ogrodzie Zofii” z okazji Roku Zofii Urbanowskiej

Całoroczny projekt obejmował Akcję artystyczną ,,Kwiaty dla mieszkańców Konina” z warsztatami dla dzieci na Konińskich Bulwarach w dniu urodzin Zofii Urbanowskiej oraz Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych ,,Inspiracje ogrodem Zofii Urbanowskiej” i Konkurs Fotograficzny dla uczniów I LO ,,Konin w kwiatach”. Organizatorem konkursów było I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. Patronat Honorowy nad konkursami objął Prezydent Miasta Konina oraz Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. 

Inspiracją dla twórczości Zofii Urbanowskiej często była natura, która pojawia się w jej utworach w formie licznych motywów fauny i flory, m.in. kwiatów oraz pejzaży. Przejawem wrażliwości pisarki był również ogród przy jej konińskim dworku, o który dbała, a najpiękniejszymi kwiatami dzieliła się z mieszkańcami Konina. Z tych powodów motyw różnobarwnego ogrodu miał być bodźcem do stworzenia przez młode pokolenie koninian pięknych prac plastycznych oraz zdjęć.

Konkurs Plastyczny ,,Inspiracje ogrodem Zofii Urbanowskiej” skierowany był do uczniów konińskich szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 100 uczniów ze szkół: SP 1, SP 3, SP 6, SP 10 i SP 12 nadsyłając 100 prac. Po analizie prac Komisja Konkursowa pod przewodnictwem wicedyrektor I LO Emilii Bugaj wyłoniła laureatów.

Uczniowie nagrodzeni w kategorii klas I-III:

 1. Małgorzata Badowska ze Szkoły Podstawowej nr 6 – opiekun pani mgr Leonarda Fronczak
 2. Zofia Erenc ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Danuta Antczak
 3. Nikola Kałużna ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Danuta Antczak
 4. Laura Michalska ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Danuta Antczak
 5. Nikodem Paprzycki ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Danuta Antczak
 6. Jan Prządka ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Danuta Antczak
 7. Zuzanna Skorupka ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Danuta Antczak

Uczniowie nagrodzeni w kategorii klas IV-VI:

 1. Olga Bembenek ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Dorota Powidzka
 2. Inez Giermazińska ze Szkoły Podstawowej nr 12- opiekun pan  mgr Radosław Ślebioda
 3. Katarzyna Król ze Szkoły Podstawowej nr 10- opiekun pani mgr Agnieszka Łopata
 4. Aleksandra Kubiaczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Dorota Powidzka
 5. Justyna Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Dorota Powidzka
 6. Maja Paprzycka ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Dorota Powidzka

Uczniowie nagrodzeni w kategorii klas VII-VIII:

 1. Nadia Boratyn ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Natalia Borowiak
 2. Weronika Jacoszek ze Szkoły Podstawowej nr 10- opiekun pani mgr Agnieszka Łopata
 3. Julia Miżyńska ze Szkoły Podstawowej nr 10- opiekun pani mgr Agnieszka Łopata
 4. Laura Olejniczak ze Szkoły Podstawowej nr 3- opiekun pani mgr Dorota Powidzka
 5. Maria Ostrowska ze Szkoły Podstawowej nr 12- opiekun pan mgr Radosław Ślebioda.

W Konkursie Fotograficznym ,,Konin w kwiatach” nagrodzono uczniów:

 1. Zuzannę Dlouhy z I LO
 2. Wiktorię Jakubowską z I LO
 3. Paulę Markiewicz z I LO
 4. Mateusza Mencha z I LO
 5. Oliwię Michalak z I LO.

Nauczyciele wspierający uczniów w pracy twórczej otrzymali nagrody książkowe.

W Powiatowym Konkursie Literackim na opowiadanie fantastyczne inspirowane powieścią ,,Gucio Zaczarowany” Zofii Urbanowskiej pt. ,,Zosia w krainie fantazji”  zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie przyznano nagrody uczennicom: 

 1. Wiktorii Lukstaedt z I LO – opiekun pani mgr Barbara Budynek
 2. Mai Kaczmarek z I LO – opiekun pani mgr Barbara Budynek
 3. Sophie Strzelińskiej z I LO- opiekun pani mgr Barbara Budynek.

Uczestnicy konkursów wzięli udział w wernisażu prac malarskich i fotograficznych. Uroczystość podsumowała dyrektor I LO- pani Elżbieta Świder słowami:,, Niech dzisiejsze spotkanie będzie świętem młodych ludzi i ich sztuki oraz dowodem na to, że ,,Jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów, jedno słowo stworzyć tysiące obrazów.” (cyt. A. N. Dobrowolski)”