Podpisanie porozumienia w sprawie opieki naukowej i językowej

W dniu 16 stycznia 2017 r. prof. dr hab. Mirosław Pawlak – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz mgr Elżbieta Świder – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie podpisali porozumienie, na mocy którego uczniowie naszego liceum, otoczeni opieką językową przez PWSZ Konin, będą mogli w dalszym ciągu brać udział w organizowanych przez pracowników naukowych i studentów filologii wydarzeniach tj. wykładach, warsztatach czy konkursach językowych. Tego typu współpraca została zapoczątkowana w roku 2015. Niewątpliwie jej nowym elementem jest fakt, że PWSZ w Koninie, Wydział Filologii, otoczy opieką naukową nauczycieli I LO głównie w zakresie merytorycznego przygotowania do nauczania dwujęzycznego. W ramach tej współpracy nauczyciele I LO będą mieli możliwość brania udziału w spotkaniach naukowych, korzystania z konsultacji metodyków Wydziału Filologii, a także uczestniczenia w wypracowanej wspólnie ofercie intensywnych szkoleń dotyczących m.in. metod i form pracy stosowanych w nauczaniu dwujęzycznym. Obie strony są otwarte na nowe działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia.