Koła zainteresowań

2019/2020

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
GEOGRAFIA

 

środa/ 8. godzina lekcyjna

Koło geograficzne Mirosława Szeląg 216
JĘZYK ANGIELSKI

 

wtorek/ 7. godzina  lekcyjna

Koło języka angielskiego Anna Cieślak 15
HISTORIA      

środa/ 8. godzina lekcyjna

czwartek/ 8. godzina lekcyjna

Koło historyczne

Koło historyczne

Szymon Jagodziński

Jarosław Marzol

141
BIOLOGIA      
środa/ 8. godzina lekcyjna  Koło biologiczne “Liana”

Iwona Czajkowska

Dorota Wapniarska

209

211

WOS      
środa/ 8. godzina lekcyjna Koło zainteresowań Jarosław Marzol  

 

INFORMATYKA

     

środa / 8. i 9. godzina lekcyjna

Koło informatyczne

Renata Pietrzak

143

 

  • EDB- Koło Strzeleckie środa – 8. godz. lekcyjna (co dwa tygodnie). Strzelnica LOK ul. Z. Urbanowskiej. Prowadzi: M. Frątczak.
  • Zajęcia plastyczne – Renata Bielińska, piątek, 7. lekcja, świetlica, indywidualne korekty prac plastycznych w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

WYMIANY międzynarodowe

  1. Projekt pl-niem wymiany szkolnej z KAV-Gymnasium w Dolnej Saksonii (Celle), wrzesień i czerwiec, Marzena Grzybowska i team(komunikacja w języku angielskim i niemieckim, warsztaty historyczne, edukacja interkulturowa).
  2. Wymiana pl-n Konin-Ingolstadt, maj (de) i wrzesień (pl) i/lub październik (pl).
  3. Erasmus Włochy luty/marzec (języki obce, kompetencje interkulturowe).
  4. Erasmus Niemcy kwiecień/maj (języki obce, kompetencje interkulturowe).