Fakultety

2019/2020

JĘZYK POLSKI

Dzień/nr lekcji

Temat i forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

Sala

Wtorek – 1. lekcja

Fakultety maturalne

A. Kinowska

Spotkanie przy pokoju nauczycielskim

Poniedziałek – 7. lekcja

Fakultety maturalne

W. Piotrowski

Spotkanie przy pokoju nauczycielskim

Środa – 8. lekcja

Fakultety maturalne/
zaj. wyrównawcze
i poprawa sprawdzianów

A. Rybarczyk

CM

Poniedziałek – 7. lekcja

 

Czwartek – 7. lekcja

Konsultacje indywidualne/
wyrównawcze

 

Trening maturalny

D. Romańczuk-Klaczek

Spotkanie przy pokoju nauczycielskim

Poniedziałek – 7. lekcja

 Środa 8. lekcja

Poniedziałek 15.00 – 16.00

Fakultety maturalne

 Poprawa sprawdzianów

Zajęcia teatralne

D. Pasek

Spotkanie przy pokoju nauczycielskim

HISTORIA i WOS

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Środa/ 8. lekcja Historia – trening maturalny Dorota Ganowicz 140

Poniedziałek/ 7. lekcja

Wtorek/ 1. lekcja

WOS – trening maturalny

 

Historia- trening maturalny

Szymon Jagodziński

 

Jarosław Marzol

141

 

150

FIZYKA

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Wtorek/ 8. i 9. godzina lekcyjna
(co dwa tygodnie)
Fakultety  Agnieszka Gantzke-Parus 018

JĘZYK ANGIELSKI

Dzień/ Nr lekcji

Temat i forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

Sala

Wtorek/ 7. lekcja

Matura ustna 

Magdalena Siwińska-Wyrwa

212

Wtorek/ 6.lekcja

Trening maturalny klasa 3d

Emilia Bugaj

217

Środa/ 1.lekcja

Trening maturalny –
speaking/środki językowe (co 2.tyg)

Agata Salzman

010

Środa/ 2.lekcja

Trening maturalny

Edyta Jagiełło-Karpińska

216

Środa/ 8.lekcja

Trening maturalny(klasa 3a ½); raz w miesiącu dla grup 3a ½ oraz 3b ½ 

Agnieszka Borowiak

015

JĘZYK NIEMIECKI

Dzień/ Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Środa/ 8. lekcja Trening maturalny Marzena Grzybowska 09
Środa/ 8. lekcja Trening maturalny Tomasz Wierzbowski 016
Wtorek/ 6-7. lekcja Trening maturalny Tomasz Wierzbowski 016

JĘZYK HISZPAŃSKI

Dzień/ Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Środa/ 8. lekcja Trening maturalny Agnieszka Namysł-Burlaga 145

MATEMATYKA

Dzień / Nr lekcji

Temat i forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

Sala

Środa/ 1. lekcja

Trening maturalny – matematyka, poziom rozszerzony

Krzysztof Szefliński

150

Wtorek/ 7. lekcja

Środa/ 8. lekcja

czwartek/
7. lekcja

Konsultacje dla uczniów klas 3 – matematyka, poziom podstawowy

Konsultacje dla uczniów klas 1 i 2               
Konsultacje dla uczniów z dyskalkulią 

Wioletta Orligóra

 

014

BIOLOGIA

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Czwartek / 9. godzina lekcyjna Trening maturalny Dorota Wapniarska 211
Czwartek / 8. godzina lekcyjna Trening maturalny Aneta Karmowska-Gałązka 211
Piątek / 1. godzina lekcyjna Trening maturalny Iwona Czajkowska 11

GEOGRAFIA

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Czwartek / 8. godzina lekcyjna Trening maturalny Mirosława Szeląg 216

CHEMIA

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Czwartek / 8. godzina lekcyjna Fakultety Dorota Szewczyk-Bąkowska 05

INFORMATYKA

Dzień / Nr lekcji

Temat i forma zajęć

Nauczyciel prowadzący

Sala

Wtorek/ 7. godzina lekcyjna

Fakultet

Renata Pietrzak

143