Fakultety

2019/2020

JĘZYK POLSKI

Dzień/nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Czwartek – 7. lekcja fakultety maturalne
(PP i PR)
B. Budynek Spotkanie przy pokoju nauczycielskim
Czwartek – 8. lekcja Fakultety maturalne A. Wydrzyńska-Roszak Spotkanie przy pokoju nauczycielskim
Wtorek – 1. lekcja Fakultety maturalne A. Kinowska Spotkanie przy pokoju nauczycielskim
Poniedziałek – 7. lekcja Fakultety maturalne W. Piotrowski Spotkanie przy pokoju nauczycielskim
Środa – 8. lekcja Fakultety maturalne/
zaj. wyrównawcze
i poprawa sprawdzianów
A. Rybarczyk CM
Poniedziałek – 7. lekcja

Czwartek – 7. lekcja

Konsultacje indywidualne/wyrównawcze

Trening maturalny

D. Romańczuk-Klaczek Spotkanie przy pokoju nauczycielskim
Poniedziałek – 7. lekcja

Środa 8. lekcja

Poniedziałek 15.00 – 16.00

Fakultety maturalne


Poprawa sprawdzianówZajęcia teatralne

D. Pasek Spotkanie przy pokoju nauczycielskim

HISTORIA i WOS

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Środa/ 8. lekcja Historia – trening maturalny Dorota Ganowicz 140
Poniedziałek/ 7. lekcja WOS – trening maturalny Szymon Jagodziński 141

FIZYKA

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Wtorek/ 8. i 9. godzina lekcyjna
(co dwa tygodnie)
Fakultety  Agnieszka Gantzke-Parus 018

JĘZYK ANGIELSKI

Dzień/ Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Wtorek/ 8. lekcja Matura ustna  Magdalena Siwińska-Wyrwa 212
Środa/ 1. lekcja Trening maturalny –
poziom rozszerzony klasa 3a
Aleksandra Halejcio-Stankowska 146
Środa/ 2.lekcja Trening maturalny –
poziom podstawowy klasa 3e
Aleksandra Halejcio-Stankowska 145
Wtorek/ 6.lekcja Trening maturalny klasa 3d Emilia Bugaj 217
Środa/ 1.lekcja Trening maturalny –
speaking/środki językowe (co 2.tyg)
Agata Salzman 010
Środa/ 2.lekcja Trening maturalny Edyta Jagiełło-Karpińska 216
Środa/ 8.lekcja Trening maturalny(klasa 3a ½); raz w miesiącu dla grup 3a ½ oraz 3b ½  Agnieszka Borowiak 015

JĘZYK NIEMIECKI

Dzień/ Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Środa/ 8. lekcja Trening maturalny Marzena Grzybowska 09
Środa/ 8. lekcja Trening maturalny Tomasz Wierzbowski 016
Wtorek/ 6-7. lekcja Trening maturalny Tomasz Wierzbowski 016

JĘZYK HISZPAŃSKI

Dzień/ Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Środa/ 8. lekcja Trening maturalny Agnieszka Namysł-Burlaga 145

MATEMATYKA

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Wtorek/ 1. lekcja Trening maturalny –

matematyka, poziom podstawowy

Agnieszka Rogowska 152
Piątek/ 7. lekcja Trening maturalny – matematyka, poziom rozszerzony Agnieszka Rogowska 152
Środa/ 2. lekcja Trening maturalny – matematyka, poziom rozszerzony Krzysztof Szefliński 150
Piątek/ 7. lekcja Trening maturalny – matematyka, poziom podstawowy Iwona Szczerbakowska 151
Wtorek/ 7. lekcja Trening maturalny – matematyka, poziom podstawowy Wioletta Orligóra 014

BIOLOGIA

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Czwartek / 9. godzina lekcyjna Trening maturalny Dorota Wapniarska 211
Czwartek / 8. godzina lekcyjna Trening maturalny Aneta Karmowska-Gałązka 211
Piątek / 1. godzina lekcyjna Trening maturalny Iwona Czajkowska 11

GEOGRAFIA

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Czwartek / 8. godzina lekcyjna Trening maturalny Mirosława Szeląg 216

CHEMIA

Dzień / Nr lekcji Temat i forma zajęć Nauczyciel prowadzący Sala
Czwartek / 8. godzina lekcyjna Fakultety Dorota Szewczyk-Bąkowska 05