Patronat z geografii

16 grudnia 2019 r. została nawiązana współpraca I LO  z Wydziałem Nauk Geograficznych  i Geologicznych UAM
w Poznaniu. Celem patronatu jest umożliwienie uczniom Klasy Patronackiej pogłębiania zainteresowań
w obszarze nauk geograficznych oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Uczniowie będą mogli korzystać z oferty naukowo- dydaktycznej wydziału, z zaplecza aparaturowego, księgozbioru,  elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz pomocy w prowadzeniu badań. Kontakt z kadrą naukowo- dydaktyczną wydziału oraz ze studentami przyczyni się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów. Cieszymy się ze współpracy, jest to dla naszej szkoły wielkie wyróżnienie!