Patronat Instytutu Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Dnia 23 marca 2012 podpisano porozumienie w sprawie objęcia przez Instytut Filologii Polskiej i Klasycznej UAM patronatu nad jedną z klas pierwszych  I LO w Koninie. Ponowiono je w 2018 roku. Swoje podpisy pod umową w roku 2012 złożyli prof. Tomasz Pokrzywniak dziekan wydziału i dyrektor szkoły mgr Jolanta Fabisiak a w roku 2018 prof. Tomasz Mizerkiewicz dziekan wydziału i mgr Elżbieta Świder dyrektor I LO. 

Celem patronatu jest umożliwienie uczniom klasy patronackiej pogłębiania zainteresowań dotyczących filologii polskiej oraz propagowanie oferty naukowo – dydaktycznej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Uczniowie I Liceum mogą brać udział w wykładach otwartych, ćwiczeniach i warsztatach organizowanych przez Instytut. UAM zapewnia również pomoc i nadzór merytoryczny klasie patronackiej poprzez swoich pracowników i doktorantów, będą to warsztaty polonistyczne, konsultacje, udostępnienie księgozbioru, sprzętu naukowego, elektronicznych materiałów dydaktycznych, pomoc w prowadzeniu badań i pisaniu prac konkursowych, takich jak olimpiada polonistyczna oraz współpraca ze studentami.