Pamiętajmy!

10 lutego 1940 r. to data, która głęboko zapadła w pamięci mieszkańców Kresów Wschodnich II RP. 77 lat temu o świcie rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków do syberyjskich łagrów, oficjalnie nazywana „przesiedleniem”. Objęła ona ponad 220 tyś. ludzi. Wywiezieni trafili do północnych regionów ZSRR w okolice Archangielska, Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi. Ten dzień, wraz z naszymi przyjaciółmi Sybirakami, uczcił Honorowy Klub Wnuka Sybiraka. Pod tablicą upamiętniającą pierwszą zsyłkę Polaków na Syberię zapaliliśmy symboliczny znicz, oddając w ten sposób hołd wywiezionym.10 lutego 1940 r. to data, która głęboko zapadła w pamięci mieszkańców Kresów Wschodnich II RP. 77 lat temu o świcie rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków do syberyjskich łagrów, oficjalnie nazywana „przesiedleniem”. Objęła ona ponad 220 tyś. ludzi. Wywiezieni trafili do północnych regionów ZSRR w okolice Archangielska, Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi. Ten dzień, wraz z naszymi przyjaciółmi Sybirakami, uczcił Honorowy Klub Wnuka Sybiraka. Pod tablicą upamiętniającą pierwszą zsyłkę Polaków na Syberię zapaliliśmy symboliczny znicz, oddając w ten sposób hołd wywiezionym.