Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 93 lat odszedł od nas Franciszek Olech – Sybirak.

10 lutego 1940 r. wraz z rodzicami został deportowany do ZSRR, na Sybir, tak jak setki tysięcy Polaków w czasie II wojny światowej. Powrócił do Ojczyzny w 1946 r. po sześciu tragicznych latach. Rodzice zmarli z głodu i pozostali na „nieludzkiej ziemi”.

Pan Franciszek był cenionym, szanowanym i lubianym członkiem Związku Sybiraków, a prywatnie człowiekiem niezwykle skromnym, pracowitym i uczciwym. Był wieloletnim Prezesem Koła Miejskiego Związku Sybiraków w Koninie, bardzo zaangażowanym w pracę na rzecz utrwalania pamięci o tragicznych losach Polaków na zesłaniu. Między innymi przez 12 lat współpracował z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, prowadząc prelekcje oraz spotkania z młodzieżą, przekazując im swoje wspomnienia i życiowe doświadczenia.

Prezes Związku Sybiraków oddział Regionu w Koninie

Maria Pawłowska