Oferta edukacyjna I LO w Koninie 2021/2022

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Koninie to najstarsza, bo działająca od roku 1863, szkoła w mieście.
Dzisiejsze I LO to szkoła innowacyjna, europejska i aktywna. Jest to placówka,
w której tradycja przeplata się z nowoczesnością.


Mocne strony szkoły:

 • zmodernizowana baza dydaktyczna z 3 nowoczesnymi klasopracowniami: chemiczną, przyrodniczą i matematyczną (projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego), Planetarium z materiałami dydaktycznymi umożliwiającymi poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu fizyki i geografii (KBO), projektory multimedialne w salach lekcyjnych, nowo wyremontowany dach nad najstarszą częścią szkoły, 6 odnowionych sal lekcyjnych, nowoczesny sektor sportowy,
 • blisko 160-letnia, wielopokoleniowa tradycja połączona z nowoczesnością – wielu nauczycieli i rodziców obecnych uczniów to nasi absolwenci. Mury I LO w Koninie opuściło wielu znanych ludzi ze świata kultury i nauki, wśród nich Jan A.P. Kaczmarek – kompozytor, laureat Oscara, Mieczysław G. Bekker – konstruktor pojazdu księżycowego w misji Apollo,
 • możliwość wyboru grupy dwujęzycznej w każdym profilu. Docelowy poziom języka angielskiego to C1+ (C2 w zakresie rozumienia wypowiedzi). Przedmioty nauczane dwujęzycznie to wos, biologia lub geografia na poziomie podstawowym – patronat naukowy i językowy PWSZ w Koninie,
 • współpraca z uczelniami wyższymi oraz klasy patronackie UAM w Poznaniu i PWSZ  w Koninie (język polski, chemia, biologia, geografia, języki obce),
 • dobry poziom kształcenia gwarantuje wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz sukcesy na maturze, a także w konkursach i olimpiadach, 
 • działalność artystyczna – chór szkolny, zespół wokalny, koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne i teatralne, współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Koninie,
 • możliwość poznawania świata i doskonalenia języków obcych – projekty międzynarodowe realizowane z programów unijnych (Erasmus+), wymiany uczniowskie ze szkołami w Celle i Ingolstadt (Niemcy),
 • szeroka oferta przedmiotów uzupełniających, np. matematyka w praktyce, laboratorium biologiczne, zajęcia artystyczne, wstęp do psychologii czy konwersacje w języku obcym, 
 • oferta zajęć pozalekcyjnych odpowiadająca potrzebom uczniów, m.in. zajęcia w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn. “Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”.
 •  dbałość o rozwój i sprawność fizyczną uczniów – znaczące sukcesy w dziedzinie aerobiku, piłki nożnej, piłki koszykowej oraz wycieczki piesze, rowerowe i spływy kajakowe,
 • wolontariat oraz edukacja prozdrowotna i ekologiczna, np. organizowanie spotkań ze specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom oraz zdrowego stylu życia, udział w akcjach oddawania krwi, zbiórki na rzecz osób potrzebujących, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, 
 • szacunek dla pamięci historycznej i tożsamości lokalnej, m.in. Izba Pamięci Sybiraków z Klubem Wnuka Sybiraka, lekcje historii z udziałem Polaków zesłanych na Syberię, spotkania w miejscach pamięci organizowane w grupach międzynarodowych, spotkania z ciekawymi ludźmi – historykami regionu konińskiego,
 • klimatyczny charakter szkoły – sąsiedztwo Starówki Konińskiej oraz Parku Miejskiego im. Fryderyka Chopina i Bulwaru Nadwarciańskiego.

Klasa A – artystyczna   Klasa B – dziennikarska   Klasa C – psychologiczna

Grupa dwujęzyczna DJ

Klasa D – psychologiczna   Klasa E  – medyczna   Klasa F  – ekonomiczna