Odrobina psychologii

Dlaczego tak reaguję na mojego partnera? Czy ja unikam poznawania nowych osób? Czy ich obecność powoduje, że nie czuję się komfortowo? Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi na te pytania i inne znaleźli uczniowie klasy 1d na lekcji wstępu do psychologii. Rozpoczęliśmy od zapoznania się z teorią stylów przywiązania (The Attachment Theory; należy zauważyć, że te lekcje są częściowo realizowane z wykorzystaniem języka angielskiego) a następnie scharakteryzowaliśmy  zachowania w dorosłości mogące wynikać z poszczególnych stylów. Lekcję przygotowała p. M. Siwińska-Wyrwa, uczestniczka projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 2020.