O Sztetl w Polin

Uczniowie klasy 1E odbywając wycieczkę do Warszawy, wybrali się jednocześnie w 1000-letnią podróż w przeszłość. Zwiedzając ekspozycje Muzeum Polin, analizowali dziedzictwo kulturowe Żydów polskich, odwiedzali dawne sztetle na ziemiach polskich, podążali śladami getta warszawskiego, konfrontowali się z wątkami ludobójstwa, wysiedleń i dyskryminacji.

Na trasie ich wędrówki znalazły się najważniejsze zabytki stolicy i miejsca mające wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej Polaków. Uczniowie, występując w roli przewodników, oprowadzali grupę po stolicy, rozwijając kompetencje interpersonalne i umacniając klasowe więzi.

Wycieczka do Warszawy była kontynuacją wątków tematycznych #AkcjaŻonkile oraz filozofii Hanny Arendt.