Nowe książki w szkolnej bibliotece!

Młodzieżowa Rada Miasta Konina przekazała na ręce Pani Elżbiety Świder Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Koninie zestaw książek do szkolnej biblioteki.  Działanie to zostało sfinansowane z darowizny Leszka i Tamary Kołakowskich przekazanej przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach pozyskanego przez MRM grantu (2400 zł) na wsparcie dzieci i młodzieży w doskonaleniu umiejętności czytania. W ramach środków pozyskanych z  ww. grantu zakupiono prawie 100 książek do 23 bibliotek szkolnych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym audiobooki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Książki są rekomendowane przez Fundację im. Stefana Batorego
i zdaniem młodzieży powinny być w każdej bibliotece szkolnej. Dziękujemy!