NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (lekcje dwujęzyczne) w I LO

www.przegladkoninski.pl

www.lm.pl

8.09.2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie został przeprowadzony cykl lekcji CLIL (nauczanie dwujęzyczne), które definiowane jest jako nauczanie języka obcego poprzez treść oraz treści poprzez język przy zastosowaniu odpowiednich metod i form pracy. Tego dnia ILO zaoferowało swoim uczniom dwa bloki tematyczne: biologiczno-fizyczny oraz chemiczny. Dodatkowo na te zajęcia zostali zaproszeni niezwykli goście – młodzież z Celle – odwiedzający ILO w ramach wymiany polsko-niemieckiej. Lekcje prowadzone były w całości w języku angielskim. Obecność rówieśników z Niemiec podczas tych lekcji nadała im szczególnego charakteru. Uczniowie odkrywali tajniki ciała ludzkiego i jego organów,  wysłuchując instrukcji i wskazówek nauczycielek prowadzących wydawanych wyłącznie w języku angielskim  i również w tym języku komunikowali się ze sobą podczas pracy w polsko-niemieckich grupach. Użycie języka angielskiego umożliwiło przeprowadzenie  lekcji  zrozumiałej dla zagranicznych gości, a jednocześnie wyjątkowej dla naszych uczniów, pozwalając na jednoczesne przyswajanie nowych treści przedmiotowych i ćwiczenie umiejętności językowych.

Przy okazji ww. lekcji należy wyjaśnić, skąd te dodatkowe kompetencje nauczycielek prowadzących zajęcia. Realizowany w naszej szkole projekt „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” POWER 2016 to przede wszystkim możliwość zdobywania kompetencji językowych przez nauczycieli.  Właśnie panie Agnieszka Gantzke-Parus (nauczyciel fizyki) oraz Aneta Karmowska-Gałązka (nauczyciel biologii/przyrody) krótko po powrocie z  kursu językowego w słynnym angielskim Oxfordzie miały okazję wykorzystać nowo nabyte kompetencje w organizacji ww. lekcji. Czekamy na więcej!