Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni polskie powojenne podziemne i niepodległościowe antykomunistyczne – antykomunistyczny niepodległościowy, ruch partyzancki stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. I LO im. Tadeusza Kościuszki włączyło sie w obchody tego święta. Na lekcjach HISu uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami i faktami. Na szkolnym holu gościmy wystawę poświęconą tej tematyce, a w czasie przerw uczniowie słuchają pieśni żołnierzy wyklętych.