Młodzież I LO aktywnie w Światowy Dzień Wody!

22 marca 2024 roku, z okazji Światowego Dnia Wody, społeczność I Liceum Ogólnokształcącego z ogromnym zaangażowaniem wzięła udział w wyjątkowych obchodach tego ważnego dnia. Tydzień pełen edukacyjnych inicjatyw skierowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej został zakończony w piątek.

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość przejścia „ścieżki wodnej” rozmieszczonej w przestrzeni szkolnej, gdzie głównym punktem była wystawa plakatowa przygotowana przez Polską Akcję Humanitarną. Hasło przewodnie, „Woda dla pokoju”, niosło ze sobą przesłanie o konieczności dbania o równy dostęp do zasobów wodnych dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Plakaty zwracały uwagę na kluczowe kwestie ekologiczne, takie jak przyczyny i skutki deficytów wodnych oraz ich globalny wpływ na życie ludzi.

W ramach obchodów, w klasach przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne skoncentrowane na problematyce zrównoważonego rozwoju, ochrony zasobów wodnych oraz zrozumienia pojęć takich jak „ślad wodny” i „wirtualna woda”. Uczestnicy warsztatów zostali także uwrażliwieni na skutki kryzysu wodnego, który dotyka wiele regionów świata.

Jednocześnie, młodzież zorganizowała Globalną Kawiarenkę, a także przeprowadziła sprzedaż sadzonek i zbiórkę funduszy, co miało na celu wsparcie dostępu do wody w potrzebujących tego obszarach globu. Zaangażowanie uczniów zaowocowało zebraniem kwoty 655 PLN, która została przekazana na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej.

Chcielibyśmy wyrazić nasze najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich wolontariuszy i uczestników akcji, których pasja i zaangażowanie przyczyniły się do podkreślenia znaczenia zasobów wodnych oraz potrzeby ich ochrony. Działania te są dowodem na to, że młodzież I LO ma nie tylko głęboką świadomość ekologiczną, ale także ogromne serce i chęć niesienia pomocy.