Młodzi filmowcy

Jest nam niezmiernie miło poinformować o ogromnym wyróżnieniu, które nas spotkało dziś 13 maja w piątek! Jury przyznało grupie uczniów (tegorocznych absolwentów) II miejsce w dziedzinie etiudy filmowej w XVI Edycji Konkursu FanFil organizowanego przez Wydział Filologii Polskiej UAM. Iwo Wótkiewicz, Mateusz Siwek i Krzysztof Jarecki pod opieką artystyczną p. Arlety Wydrzyńskiej-Roszak zaprezentowali publiczności etiudę pod tytułem „Rewers” będącą ekranizacją opowiadania Jose Borgesa „Krążek”. Dodatkowo studenci specjalności komunikacja medialna tejże grupie przyznali również swoją nagrodę. Laureatom i Opiekunce grupy serdecznie gratulujemy sukcesu!