Młodzi dialektolodzy wśród nas

Miło nam poinformować, że dwie uczennice klas patronackich: Milena Rumak (2B) i Weronika Orczyk (3B) wzięły udział w badaniach naukowych organizowanych przez Pracownię Dialektologii z Wydziału Filologii Polskiej UAM. Badania dotyczyły obrzędów weselnych i polegały na przeprowadzeniu i nagraniu bardzo obszernego wywiadu (z osobą ze starszego pokolenia) dotyczącego zwyczajów i obrządków weselnych w regionie konińskim. Mamy więc wśród nas dwie młode badaczki kultury i języka ziemi konińskiej. Opiekunem badań jest dr B. Osowski z w ww. Pracowni a opiekunem szkolnym Arleta Wydrzyńska Roszak.