Młodzi badacze języka polskiego

Mieliśmy niedawno przyjemność gościć w szkole Pana doktora Błażeja
Osowskiego z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Błażej Osowski
od kilku lat współpracuje z naszym liceum prowadząc zajęcia, warsztaty lub wykłady dla klas patronackich czyli objętych patronatem naukowym UAM. Celem wizyty była prezentacja przez młodzież klas 3Ag i 3Es dotychczasowych efektów projektu badawczego, nad którym I LO od 2 lat współpracuje z Pracownią Dialektologii Instytutu Filologii Polskiej UAM. Młodzi badacze dokonali do tej pory około 40 nagrań wypowiedzi mieszkańców okolic Konina, które posłużą jako materiał do sporządzenia „Regionalnego słownika tematycznego języka mieszkańców Wielkopolski – powiaty gnieźnieński i koniński”. To dla nas duże wyróżnienie, że możemy w ten sposób wspierać dziedzictwo narodowe jakim jest język polski.