Międzynarodowy Konkurs „KosciuszkoBicentenary”

Jeśli drogie ci są hasła Wolności i Równych Praw, weź udział w konkursie z okazji Roku Kościuszki ogłoszonego przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej, świętowanego pod auspicjami UNESCO z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Kościuszki.Inicjatorem Konkursu jest sydnejska organizacja KosciuszkoHeritage Inc., wspierana przez Kopiec Kościuszki, The Kosciuszko Foundation i Polską Fundację Kościuszkowską. Poprzez ten międzynarodowy konkurs pragniemy złożyć hołd Kościuszce jako Przyjacielowi Całej Ludzkości. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody o łącznej wartości ponad 10 tysięcy dolarów australijskich. W Konkursie mamy trzy kategorie : muzyczną, graficzną oraz literacką. Zachęcamy do komponowania piosenek, pieśni, lub ballad po polsku lub po angielsku, lub utworu instrumentalnego i nadsyłania ich pocztą elektroniczną w formie audio lub wideo. I nagroda za najlepszą piosenkę lub kompozycję TRZY tysiące dolarów!

Komunikat Prasowy

Rok Kosciuszki

REGULAMIN KONKURSOWY

KosciuszkoBicentenary Konkurs FormularzZgloszeniowy