Mediacje w szkole w Międzynarodowym Dniu Mediacji 

W Międzynarodowym Dniu Mediacji reprezentacja I LO wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Sądem Okręgowym w Koninie poświęconej mediacjom szkolnym oraz mediacji rówieśniczej. Zapoznaliśmy się z podstawowymi standardami mediacji w szkole, sposobem wyłaniania mediatorów rówieśniczych oraz korzyściami wynikającymi z wdrożenia tej techniki rozwiązywania konfliktów w zarządzaniu szkołą. Była to bardzo ważna lekcja edukacji prawnej i obywatelskiej!