„Liryczne spotkania z Norwidem”

W konkursie recytatorskim „Liryczne spotkania z Norwidem” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie wzięły udział uczennice klasy 2a: Wiktoria Kieliszak, Patrycja Patrzykąt oraz Kinga Urbaniak. Nie udało im się zdobyć nagrody głównej, ale otrzymały upominki książkowe oraz cenne doświadczenie.

Poezja Cypriana Kamila Norwida, uchodząca za skomplikowaną i wymagającą intelektualnego wysiłku cieszy się zainteresowaniem recytatorów – oto fragment wybranego przez uczennicę I LO utworu pt.”Kółko”:

[…]

Jak niewiele jest ludzi i jak nie ma prawie
Pragnących się objawić!… Przychodzą przechodzą
Odpychają się, tańcząc ze sobą lub w zabawie
Poufnej, kłamią płynnie, serdecznie się zwodzą:
Ni współcześni, ni bliscy, ani sobie znani,
Ręce imając, śliniąc się szczelnym uściskiem.
Głębia pomiędzy nimi wre i oceani,
A na jej pianach oni; bliscy czym?… nazwiskiem!