Lekcja z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów

W dniu 3 listopada 2016 r. na lekcjach podstaw przedsiębiorczości – tak jak od wielu już lat- odbyły się spotkania z p. Janem Kuźniackim – Miejskim Rzecznikiem Konsumentów. Prelekcje prowadzone przez rzecznika w klasach pierwszych polegały na przekazywaniu uczniom wiedzy przydatnej na całe ich dalsze życie, przekazaniu im umiejętności potrzebnych do bycia świadomymi konsumentami i do rozumienia swej roli jako uczestników systemu gospodarczego. Zagadnienia poruszane podczas zajęć to m.in. obowiązki i prawa konsumenta, nowe uregulowania dotyczące rękojmi, gwarancji czy niezgodności towaru z umową. Jak zawsze młodzież żywo była zainteresowana tematyką zakupów w Internecie oraz zasadami składania reklamacji. Nauczanie edukacji konsumenckiej to inwestowanie w przyszłość naszych uczniów, dawanie im pewności siebie i zwiększanie ich odpowiedzialności.