Lekcja historii i empatii w I LO

W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu uczniowie klas z rozszerzoną historią wysłuchali wykładu pracownika naukowego z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.  Prelekcja podzielona była na dwie części. Połowa zajęć to charakterystyka mniejszości żydowskiej na ziemiach polskich od średniowiecza do dwudziestolecia międzywojennego. Druga część dotyczyła II wojny światowej i omawiała dwa zagadnienia: powstanie i funkcjonowanie getta żydowskiego w Łodzi oraz niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Tematyka zawierała ogromny ładunek emocji, wobec  których trudno pozostać obojętnym. Była to ważna lekcja historii i empatii.