Korpusy językowe a nauka języka angielskiego w szkole

Język angielski jest narzędziem, który może otworzyć młodym ludziom wiele nowych możliwości. Jedną z najczęściej rozważanych opcji jest studiowanie filologii angielskiej lub podjęcie studiów translatorskich. Tymczasem, znajomość języka angielskiego czy jakiegokolwiek innego języka obcego na poziomie zaawansowanym może również umożliwić „uprawianie nauki”. Jednym z obszarów godnych zainteresowania są korpusy językowe. Wiedzę na ten temat mogli zdobyć uczniowie klas IIa i IIb z językiem nauczanym na poziomie rozszerzonym podczas dwugodzinnych wykłado-warsztatów przeprowadzonych przez dr Agnieszkę Borowiak. Uczniowie mieli możliwość dokonania analizy dot. różnic leksykalno-gramatycznych dostrzegalnych w wybranych grupach społecznościowych oraz regionach Stanów Zjednoczonych. Pani Doktor zapoznała uczestników spotkania z jednym z najstarszych korpusów językowych dedykowanemu American English. Ponad to, zostały również zaprezentowane wybrane działania będące przedmiotem rozważań podczas workshopu „Abusive language dataset annotation”  przeprowadzonego przez Panią prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (ANS w Koninie) w Skopje we wrześniu 2021 r. Spotkanie zostało zwieńczone praktycznymi ćwiczeniami z wykorzystaniem wybranego korpusu językowego, który uczniowie mogą używać podczas nauki języka angielskiego w szkole. Oprócz wartości naukowych, nie zabrakło konkursów oraz dobrej zabawy!