Konkurs Marzenia Młodzieży o Wielkopolsce 2020+

21 kwietnia nasi reprezentanci: Aleksander Majewski i Milena Rumak z klasy 2B godnie zaprezentowali się ze swoim projektem konkursowym przed komisją kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim. Zaprezentowali krótki film nagrany przy pomocy klasy 2B i przedstawili własne wnioski dotyczące marzeń młodych ludzi związane z rozwojem naszej Małej Ojczyzny. Prezentacja zdobyła uznanie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Prezydenta Miasta Konina. Konkurs odbywał się pod egidą Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.