Koniński Rok Zofii Urbanowskiej

Konkursy organizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie z okazji Konińskiego Roku Zofii Urbanowskiej:
1. Konkurs Plastyczny  „Inspiracje ogrodem Zofii Urbanowskiej” dla szkół podstawowych z Konina,
2. Konkurs Fotograficzny „Konin w Kwiatach”  dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie.
Więcej informacji można uzyskać w świetlicy i bibliotece szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie

Konkurs plastyczny – czytaj więcej

Konkurs fotograficzny – czytaj więcej