Koniński kongres edukacyjny

Przez dwa dni nauczycielki z naszej szkoły uczestniczyły w Konińskim Kongresie Edukacyjnym „Szkoła naszych marzeń”, którego celem było wypracowanie wizji pozytywnych zmian w konińskich szkołach. Było to spotkanie pełne doświadczeń i pomysłów dające inspiracje do zmian w codziennej pracy. Organizatorem  przedsięwzięcia było Miasto Konin, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.