Konin czasów Napoleona

Z inicjatywy p. Szymona Jagodzińskiego, nauczyciela historii w I LO im T. Kościuszki w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Urbanowskiej w Koninie, powstał projekt historyczny dla Konina i powiatu konińskiego pod tytułem „Konin czasów Napoleona”. Projekt podzielony został na kilka etapów. Pierwszym z nich będzie – przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i średnich – Powiatowy Konkurs Historyczny „Wojny napoleońskie 1796-1815”. Przewodniczącym komisji konkursowej i autorem testu jest Szymon Jagodziński. Drugi etap obejmować będzie serię prelekcji historycznych, które przeprowadzi p. Jagodziński w auli I LO. W wykładach tych weźmie udział zarówno młodzież naszej szkoły, jak też uczniowie z zaproszonych szkół. Etap trzeci skupi się na promocji i wydaniu książki Szymona Jagodzińskiego pt. „Konin na tle wojen napoleońskich 1806-1813”, w której nie zabraknie także wątku pruskiego Konina i jego roli w powstaniu kościuszkowskim. Promocji publikacji towarzyszyć będzie spotkanie autorskie w gmachu MBP w Koninie oraz zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną wystawa historyczna dla mieszkańców miasta i regionu konińskiego, poświęcona postaci Napoleona i jego epoce. 

Wywiad z p. Szymonem Jagodzińskim na histmag.org