KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO TŁUMACZA 2022

25 października uczniowie z klas Iad, Ied, Ig, IIa, IIb, IIe, IIf, IIIa oraz  IIIb wzięli udział w panelu pt. “KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO TŁUMACZA 2022”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Panią prof. zw. dr hab. Barbarę Lewandowską-Tomaszczyk (ANS w Koninie).  Oficjalnego otwarcia panelu dokonał Rektor ANS w Koninie, dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wysłuchać pięciu referatów:

  1. Mapy myśli jako narzędzie kognitywne w kształceniu tłumaczy – Pani prof. dr hab. Maria Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński
  2. Tłumacz też człowiek – i bardzo dobrze! O umiejętnościach miękkich w praktyce zawodowej – Pani mgr Agata Sadza, Uniwersytet Łódzki 
  3. Kompetencje tłumacza w cyfrowym świecie – Pan dr Mariusz Marczak, Uniwersytet Jagielloński 
  4. Implementacja praktyki w badania nad procesem tłumaczenia i kształcenie tłumaczy – Pan dr Marcin Michoń, Uniwersytet Łódzki 
  5. Czy masz wszystko, czego trzeba, by zostać dobrym tłumaczem? Refleksje o kompetencjach tłumacza tekstów specjalistycznych – Pan mgr Marek Gralewski, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Spotkanie zostało zwieńczone ciekawą dyskusją nt. pracy tłumacza.