Sukces językowy Uczniów I LO!

Katedra Badań nad Językiem i Przekładem Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie po raz kolejny zorganizowała Dzień Filologii (04.12.2018 r.). Uczestnicy Dnia Filologii mieli możliwość wysłuchania wykładów przeprowadzonych przez prof. Romana Lewickiego, dra Marcina Trojszczak, mgr Elżbietę Wilińską-Hajewską i dra Adama Świątek, którzy przedstawili prezentacje nt. języka w życiu, sztuki tłumaczenia, rytmu i intonacji i umiejętności werbalnych, niezbędnych w komunikacji w języku obcym. Ponad to, w ramach tego wydarzenia został zorganizowany konkurs tłumaczeniowy oraz test językowy. Julia Sosnowska (kl. Ie) zajęła II miejsce w konkursie tłumaczeniowym (język niemiecki) oraz Hubert Kasprzak (kl. IIb) zajął II miejsce w teście językowym (język angielski). Gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni!