Kolejny etap projektu Globalnie i Krytycznie w Szkole

Na początku marca koordynatorki projektu p. M. Grzybowska i p. E. Jagiełło-Karpińska uczestniczyły w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Polską Akcję Humanitarną. W zabytkowym pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą nauczyciele z całej Polski zdobywali wiadomości z zakresu edukacji globalnej, rasizmu, etycznej komunikacji, poprawności politycznej oraz sposobów narracji o świecie. Mieli także okazję poszerzyć warsztat pracy metodycznej w zakresie nowych narzędzi multimedialnych. Odbyły się spotkania z ekspertami zajmującymi się zawodowo problematyką edukacji globalnej (fotografia dokumentalna, etyka we współczesnym obrazie i komunikacji medialnej).
Uczniowie wzięli udział w spotkaniu z mieszkańcem Wrocławia, który jest narodowości polskiej ale ma inny kolor skóry. Czy taki fakt może być przyczyną problemów i konfliktów? Z jakim stereotypowym myśleniem spotyka się w życiu codziennym? Na te i wiele innych pytań nasi uczniowie uzyskali odpowiedzi w trakcie spotkania online.

Drugie szkolenie PAH jest podstawą do realizacji w I LO działań projektowych „Globalnie i Krytycznie” w semestrze letnim! Czego możemy się spodziewać? Działań projektowych dla uczniów: interaktywnych wystaw plakatowych, webinarów z ciekawymi gośćmi, ale także grywalizacji z uczniami z innych szkół w ramach projektu.