„Kolejne życie książki” Regulamin

I. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się bezgotówkowa wymiana książek pomiędzy uczestnikami wydarzenia w  I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie w ostatnim tygodniu października  2016 roku. Akcja będzie odbywała się  po lekcjach. Dokładne daty będą podane w późniejszym terminie.

II.  Podstawowe zasady wymiany, to:

1. Podczas wydarzenia „Kolejne życie książek” następuje wyłącznie WYMIANA książek. Wszelkie transakcje gotówkowe są niedopuszczalne.

2. Obowiązuje limit wymienianych książek, których maksymalna liczba to 4 egzemplarze.

3. W akcji nie chodzi o pozbycie się starych, zniszczonych książek, lecz o przekazanie ciekawych pozycji innym osobom, dlatego też w wymianie mogą brać udział jedynie książki wydane po 2005 roku.

4.Książki, które nie zostaną wymienione zachowane zostaną na kolejną – wiosenną – edycję akcji.

5. Należy przynosić jedynie książki, które nie są zniszczone.

6. Nie należy przynosić podręczników szkolnych i akademickich, przewodników, poradników, atlasów itp. Skupiamy się na beletrystyce.

7. W wymianie mogą uczestniczyć jedynie osoby, które przynoszą książki na wymianę. Udział w akcji  bez własnego wkładu  nie jest dopuszczalny.

8. Wymiana następuje 1:1, na wstępie liczymy książki, które Uczestnicy wydarzenia dostarczają  do biblioteki szkolnej a następnie każdy Uczestnik dostaje pieczątki w ilości odpowiadającej liczbie przyniesionych książek wydanych od 2005 roku.

9. Książki będą przyjmowane w dniach 03-22.10.2016 roku w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

10. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że być może nasze książki znajdą nabywcę, a my nie znajdziemy nic interesującego.

III. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.