Klasy dwujęzyczne!

Drodzy kandydaci do klas dwujęzycznych,

w związku z pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów dwujęzycznych informujemy, że planowane w roku szkolnym 2019/2020 klasy będą podzielone na grupę dwujęzyczną (do 18 u.) i grupę niedwujęzyczną (do 18 u.). To oznacza, że klasa medyczna po szkole podstawowej oraz medyczna i ekonomiczna po 3-letnim gimnazjum będą liczyły łącznie od 30 do 36 uczniów. 

W oddziałach/grupach dwujęzycznych jeden przedmiot rozszerzony, tj. biologia lub matematyka będą realizowane w systemie bilingwalnym, tzn. zajęcia z tych przedmiotów odbywają się również w języku angielskim. Ponadto w klasie pierwszej 3-letniego liceum drugim przedmiotem nauczanym dwujęzycznie będzie historia, a w klasie drugiej i trzeciej przedmiot historia  i społeczeństwo, natomiast w cyklu 4-letniego liceum przedmiot historia. Dodatkowo lekcje języka angielskiego będą prowadzone w formie akademickiej, co oznacza podział na umiejętności, np. “speaking & listening” czy “writing & reading”. Tylko ten profil gwarantuje kontynuację nauczania języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.

Przygotowana dla Was oferta edukacyjna ma na celu wszechstronny rozwój uczniów, w tym nauczanych dwujęzycznie oraz zagwarantowanie startu młodzieży na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą.

Zorganizowany po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 oddział dwujęzyczny  o profilu medycznym uzyskał w klasyfikacji śródrocznej i rocznej najwyższą średnią w szkole. Gratulujemy!

Chcesz dołączyć do najlepszych? Zapraszamy!

Pozdrawiamy wszystkich życząc udanych wakacji .