Klasa patronacka – nowa odsłona – 2016/17

W listopadzie wznowiona zostaje, po wakacyjnej przerwie, współpraca z Wydziałem Filologii Polskiej UAM Poznaniu i I LO. W tym roku szkolnym w projekcie uczestniczyć będą dwie klasy: 2B i 3B. Każda z klas realizować będzie niezależny cykl spotkań z wykładowcami Instytutu Filologii Polskiej. Klasa 2B przygotuje się wraz z dr Marcinem Jaworskim do prezentacji czerwcowej podczas Konferencji Międzyszkolnej. Roboczy temat prezentacji brzmi „Mit”. Natomiast klasa 3B odbędzie cykl warsztatów z różnymi prowadzącymi (tematyka związana z dorobkiem Oświecenia, XX-lecia międzywojennego i stylizacjami językowymi). To już kolejny rok współpracy z UAM, mamy nadzieję, że będzie  równie udany jak w latach poprzednich. Opiekunem szkolnym projektu jest mgr A. Wydrzyńska Roszak.