Klasa Akademicka PWSZ

4 listopada 2021 roku uczniowie kl. 1b wzięli udział w Inauguracji Klas Akademickich PWSZ w Koninie. Spotkanie rozpoczął rektor uczelni, dr hab. Artur Zimny, który wręczył uczniom list immatrykulacyjny, czyniąc klasę o profilu dziennikarskim – klasą akademicką na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie. W ramach projektu „Klasa akademicka – Języki obce w mediach” uczniowie ILO będą współpracować z wyższą uczelnią, co pozwoli im rozwijać kompetencje językowe w zakresie środków masowego przekazu.