Kiermasz Świąteczny w I LO

 

„Człowiek jest wielki w rzeczach krańco­wych: w sztu­ce, w miłości, w głupo­cie, w niena­wiści, w egoiz­mie, a na­wet w ofiar­ności – ale światu naj­bar­dziej brak prze­ciętnej dobroci.” – Erich Maria Remarque. Grudzień to miesiąc,w którym nasze myśli częściej biegną ku drugiemu człowiekowi, Pragniemy przekazać Mu odrobinę naszego serca. Zwykłym gestem czy ciepłym uśmiechem dostarczamy innym radości. Jednakże najpełniej nasza dobroć objawia się w prostych słowach i czynach. Społeczność I LO także nie pozostała obojętna. Szkolne Koło PCK, w dniach 16-18 grudnia, zorganizowało kiermasz świąteczny dla jednego spośród nas, Pawła. Na kiermaszu znalazły się wyroby naszej młodzieży, nauczycieli i sympatyków I LO. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. SK PCK składa najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.