Każdy z nas może być krytykiem literackim? Tak!

Do takich wniosków można było dojść po warsztatach, które odbyły się w czwartek. Nowa klasa patronacka 1B zainaugurowała cykl zajęć poświęconych przygotowaniu projektu – prezentacji, która zostanie zaprezentowana podczas Konferencji Popularnonaukowej w czerwcu na Wydziale Filologii Polskiej w Poznaniu. Z uczniami spotkał się mgr Cezary Rosiński wykładowca tegoż wydziału. Zapoznał uczniów z problemem  krytyki literackiej w Internecie. Wiadomo, że Internet przyjmie wszystko ale czy my musimy uwierzyć każdemu internetowemu krytykowi? Jak napisać dobrą recenzję? Gdzie należy zachować szczególną ostrożność? Pod koniec roku szkolnego społeczność uczniowska będzie miała możliwość zapoznać się z efektami pracy obu klas patronackich (1B i 2B). Są one niezależne od siebie i rozwijają zupełnie inną tematykę. Opiekun projektu to p. Arleta Wydrzyńska Roszak.