Nowa oferta

Oferta edukacyjna I LO na rok szkolny 2018/2019

profil klasyprzedmioty rozszerzone
oferta językowaprzedmioty uzupełniające
A artystyczno - dziennikarska*historia
j. polski
j. angielski
j. angielski
gr I j. hiszpański
gr. II j. niemiecki
zajęcia artystyczne, przyroda
B psychologiczna*j. polski
biologia
j. angielski
j. angielski
gr I j. hiszpański
gr. II j. niemiecki
wstęp do psychologii ,
HiS
C językowo- prawna*j. angielski
wos
historia
j. angielski
j. niemiecki
przyroda
D medyczna*biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
medyczny, wstęp do łaciny,
HiS
E dwujęzyczna
o profilu medycznym
*biologia
(przedmiot nauczany dwujęzycznie)
chemia
j. angielski (poziom dwujęzyczny)
j. niemiecki
HiS
(przedmiot nauczany dwujęzycznie)
F ekonomiczna*matematyka
geografia
informatyka
j. angielski
j. niemiecki
ekonomia
w praktyce, statystyka,
HiS
G logistyczna*geografia
matematyka
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
Wędrówka przez
kontynenty, wstęp do astronomii,
HiS

*dodatkowe godziny na przedmiot rozszerzony od I klasy!

Klasa E – w roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy Was do klasy dwujęzycznej o profilu medycznym. Klasa dwujęzyczna jest nowym profilem proponowanym przez I LO, jako jedyną szkołę ponadgimnazjalną w Koninie, która oferuje Wam wybrane przedmioty w języku angielskim! Dodatkowo lekcje języka angielskiego będą prowadzone w formie akademickiej, co oznacza podział na umiejętności, np. “speaking & listening” czy “writing & reading”. W czasie rekrutacji kandydaci do tej klasy przystąpią do testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego. Tylko ten profil gwarantuje kontynuację nauczania języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym.

Pobierz prezentację naszej oferty w formacie pdf