Jesteśmy z nich dumni!

Na dobry początek roku szkolnego prezentujemy Wam kolejnego absolwenta, z którego jesteśmy dumni! Michał Halejcio, urodzony 6 lutego 1986 w Koninie, ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku I Liceum im T. Kościuszki. Absolwentkami tej szkoły są także jego mama Mirosława oraz siostra Aleksandra, obecnie kontynuująca rodzinne tradycje jako nauczycielka języka angielskiego w I LO. Finalista Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W 2005 roku zajął III miejsce w polskich eliminacjach Europejskiego Konkursu Młodych Naukowców za badania porównawcze populacji rodzimych, chronionych storczyków w antropogenicznie przekształconym środowisku. Autor plakatu promującego wartości szkoły „Mądrość, Miłość, Odpowiedzialność”. W 2005 roku otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla I Liceum”.

W 2011 ukończył wydział lekarski Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął specjalizację z patomorfologii oraz został asystentem akademickim w Katedrze Patomorfologii Klinicznej UM. W latach 2015-2021 rezydent w Instytucie Patologii Klinikum Frankfurt (Oder). W 2021 uzyskał tytuł lekarza specjalisty z patomorfologii w Cottbus ( Niemcy).

Obecnie lekarz i współwłaściciel w Bioptisches Intitut Berlin, jednym z najstarszych prywatnych zakładów patomorfologii w stolicy Niemiec. Członek Międzynarodowej Akademii Patologii (IAP).

Prywatnie mąż i ojciec, liberał i ewangelik. Pasjonat malarstwa i ogrodnictwa krajobrazowego. Doradca Burmistrza Lieberose do spraw miast partnerskich i współpracy polsko-niemieckiej. 

Poznajcie innych naszych absolwentów!