“Jak się uczyć żeby się nauczyć?”

Strategie uczenia się słownictwa w języku obcym mogą być określone mianem “narzędzi”, które są niezbędne do odniesienia sukcesu językowego. W takie “narzędzia” zostali uposażeni uczniowie naszej szkoły podczas wykładu pt. „Pokonać lęk językowy. Rola strategii w przyswajaniu języka. Efektywne uczenie się słownictwa na zajęciach języka obcego i poza nimi”. Wykład poprowadziła Pani dr Chojnacka-Gärtner, pracownik naukowy Wydziału Filologicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Wykład odbył się 26.03.2019 r. w auli naszej szkoły. Po zakończeniu wykładu, tegoroczni maturzyści mieli również możliwość zapoznania się z ofertą uczelni na rok akademicki 2019/2020. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach istniejącego porozumienia pomiędzy PWSZ w Koninie a I LO w Koninie“Patronat naukowy oraz językowy”.