IV Anglosaskie Spotkania z Kulturą

Klasa patronacka wydziału neofilologii PWSZ – 2g Eurolingua – uczestniczyła w IV Anglosaskich Spotkaniach z Kulturą zorganizowanych przez Katedrę Literaturoznawstwa i Translatologii na Wydziale Filologicznym  PWSZ w Koninie oraz Studenckie Koło Naukowe „Cooltura” . Młodzież z przyjemnością wysłuchała trzech wykładów, z których dwa były wygłoszone po angielsku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. W przyszłym tygodniu planowany jest wykład dla naszych uczniów dot. fonetyki amerykańskiej.