Irlandia na lekcji j. polskiego

W związku udziałem Pani Arlety Rybarczyk w projekcie „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 2020, w dniu 24 listopada kl.3As miała okazję zrealizować temat „Kultura i sztuka Irlandii”. 

Podczas lekcji języka polskiego uczniowie zapoznali się z irlandzką literaturą (poezja W. B. Yeatsa, proza J. Joyce’a), poznali zawiłą historię języka irlandzkiego, a także historię powstania Dublina. Poza oficjalnymi informacjami dotyczącymi np. Zamku Dublińskiego czy Trinity College’u usłyszeli legendy miejskie oraz poznali tradycje i ciekawostki związane z „miastem mostów”. 

Osobną część lekcji stanowiły wiadomości dotyczące Kaplan International Languages oraz intensywnego kursu języka angielskiego. Uczniowie byli zainteresowani organizacją szkoły, formami i metodami pracy lektorów, doborem materiałów edukacyjnych, wyposażeniem sal lekcyjnych. 

Formą sprawdzenia wiedzy uczniów na temat Irlandii była praca w grupach polegająca na rozwiązaniu krzyżówki. 

Lekcja odbyła się w bardzo pozytywnej atmosferze, uczniowie byli bardzo zaangażowani i aktywni, chętnie zadawali różnorodne pytania. Przedstawiona prezentacja zawierała autorskie zdjęcia, które wykonałam podczas pobytu w Irlandii, co stanowiło dodatkową atrakcję. 

Zdjęcia by Maciej Sypniewski