„Inny – nie znaczy gorszy”

 

Dnia 02.12.2015r. w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie, na którym poruszyliśmy ważne dla nas problemy społeczne i etyczne. Tym razem debata, którą przygotowały Marta Dzikowska i Agata Janicka pod opieką p. D. Ganowicz oraz p. D.Romańczuk-Klaczek dotyczyła tolerancji, Debata została poprzedzona prezentacją, w której przedstawiono przyczyny oraz skutki nietolerancji. Spotkanie pt. „Inny – nie znaczy gorszy” miało na celu uświadomienie uczniom, jak ważne jest poszanowanie drugiego człowieka bez względu na to, czy wygląda i myśli inaczej niż my. Debata  ta wywołała duże poruszenie wśród zaproszonej młodzieży, która wykazała się aktywnym udziałem w dyskusji. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Czy jesteśmy tolerancyjni? Czy istnieje granica tolerancji we współczesnym świecie? Czy tolerancji możemy się uczyć?